Wat doet Burnoutproof


Het risico van bevlogenheid

Een cultuur ter bevordering van bevlogenheid van medewerkers kenmerkt zich door:

  • Een gezonde mate van autonomie;
  • Feedback over prestaties;
  • Sociale steun van collega’s en leidinggevende;
  • De mogelijkheid om door te blijven ontwikkelen d.m.v. training en coaching.

Deze zaken creëren een cultuur waarin bevlogen medewerkers floreren en uw organisatie op haar top presteert. Voor bevlogen medewerkers zijn hoge werkdruk en hoge mentale belasting eerder een motiverende factor dan een belemmerende. Zij gaan bij hoge druk op zoek naar creatieve en inventieve manieren om het werk gedaan te krijgen.

Ironisch genoeg zijn het toch vaak de bevlogen, ambitieuze en betrokken medewerkers die te maken krijgen met Burn-out. Wat gaat er dan mis? Een bevlogen medewerker is een echt doorzetter, rechtsom of linksom, het zal lukken. Kortdurende hoge werkdruk, motiveert. Maar wanneer er geen tijd is om te herstellen van een periode van hoge werkdruk en deze blijft voortbestaan, zal de bevlogen medewerker opbranden.

Als organisatie kunt u een faciliterende rol aannemen door een duidelijke organisatiestructuur neer te zetten die de medewerkers de nodige richting geeft. Duidelijke afspraken omtrent werkgedrag, zoals mailen, thuiswerken, overwerken, bellen etc. zijn belangrijke beschermende factoren. Daarnaast is gedeelde verantwoordelijkheid van essentieel belang. Bevlogen medewerkers voelen zich van nature meer betrokken en verantwoordelijk voor het werk. Om te voorkomen dat zij er alleen voor staan bij een naderende deadline, is het belangrijk altijd een back-up te hebben. Dit verlaagd het stressniveau aanzienlijk!

Meer weten wat u als organisatie kan doen.. Wij verdiepen ons graag in uw organisatie!